אומנות החושים

אז מה המציאות האמיתית שלך?

מיהו הרש"ש? רבי שלום שרעבי

Published / by ליאור הקוסם

הרש"ש נולד במאה השמונה עשרה בתימן. כמו יתר הילדים, גם הילד שלום הולך ללמוד אצל "המארי" מורה הילדים. אבל שלום לא מסתפק בלימוד הרגיל הזה. ליבו כוסף ומתגעגע למשהו אחר. הוא מחפש תשובות לשאלות שעולות בן, ולהרגשה אחרת שלא נמצאת בעולם הרגיל שבו מסתפקים כולם.

בגיל צעיר מתחיל שלום ללמוד קבלה אצל חכמי הקבלה של צנעא. ואז הנער שלום מגיע לגיל שמונה עשרה ומחליט לעלות לארץ ישראל. הוא עובד קשה בשוק במטרה לאסוף פרוטה לפרוטה ולהגיע לסכום הדרוש לעלייה ארצה. כשמגיעה השעה נפרד שלום ממשפחתו ומתחיל במסע הארוך והמפרך.

שלום הצעיר מפליג באוניה לבומביי שבהודו, ושם מצטרף לשיירה העולה צפונה לבירת עיראק, בגדד. בבגדד מחפש שלום את חבורת המקובלים של העיר, ואז יושב לצידם ומאזין בלב משתוקק לשיעורי הקבלה הנלמדים שם, לספר הזוהר ולכתבי האר"י הקדוש. הוא מצניע עצמו כאדם פשוט ואינו מגלה לאף אחד על השגתו הרוחנית. שנים אחר כך אמר עליו הבן-איש חי:

"נמצא צדיק זה, קודם שזרח אורו בירושלים, בא אל ארץ בגדד ודרכו רגליו על רחובות עירנו, אך לא נודע כבודו לאנשי עירנו כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראשם, ואשרי עין ראתהו… כאשר בא רבנו הרש"ש היה מתעלם כדי שלא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא סוג אדם פשוט, גר עובר אורח, ונתעכב פה, עד שנזדמנה לו שיירה ההולכת לדמשק" (הבן-איש-חי, ספר "בן יהוידע").

הרש"ש ממשיך לדמשק בירת סוריה, גם שם מוצא עבודה פשוטה למחייתו, ומגיע בשעות הפנאי אל בית המדרש של חכמי הקבלה המקומיים. גם בדמשק הוא אינו מגלה עצמו כבקיא בקבלה, אלא יושב בצד בצניעות ורק מאזין בשקיקה.

סוף סוף מצטברות מספיק מעות באמתחתו, הרש"ש יוצא אל השלב האחרון במסעו לארץ הקודש. כשהוא מגיע ארצה הוא ממהר לאתר את חבורת מקובלי בית אל. בהגיעו לשם הוא פונה אל מנהיגם רבי גדליה חיון ומספר לו שעלה מתימן בחוסר כל במטרה להתיישב בארץ. רבי חיון חס עליו ומקבלו לעבודה כשמש בבית המדרש. שלום הצעיר מסדר עבור מקובלי בית אל את הספסלים והספרים, דואג לשתייה החמה שתלווה את לימודם הלילי ומדליק את המנורות. כך בזכות עבודתו זו הוא זוכה לחיות לידם, להאזין שוב בשקיקה לכתבי הקבלה המחיים את נפשו וכל זאת באמתלה של עובד פשוט. אף אחד לא יודע ולא משער בנפשו מיהו השמש החרוץ ומה מתחולל בליבו.