אומנות החושים

אז מה המציאות האמיתית שלך?

יציאת מצרים

Published / by ליאור הקוסם

מדוע ״חייב כל אדם לספר ביציאת מצריים״?

האם מדובר רק בשמירה על המסורת היהודית?

והאם כדי שלא נהיה שוב עבדים לעם אחר ?

חייב כל אדם למצוא בתוכו את ״העבדות ״ האישית שלו ״ולצאת ממצריים״ באופן אישי ?

״העבדות האישית ״ היא אינה אותה עבדות פיזית של עבודה בפרך לבניית ״ערי מסכנות״.

״העבדות האישית ״ היא עבדות לבניית ״חיי מסכנות״.

״העבדות האישית״ היא עבדות לדפוסי החיים והנורמות סביבתיות להן האדם משתעבד.

בעבדות האישית ״פרעה״ הוא בעצם האגו ,הרדיפה אחר הכבוד והנורמה החברתית שבעל המאה הוא בעל הדעה.

כך מוצאים עצמם אותם עבדים משועבדים ״לפרעה״ וכל רצונם הוא לנפח את האגו וחשבון הבנק.

המצווה לספר ביציאת היא בעצם קריאה לכל אדם לעשות חשבון נפש ולצאת ״מהמצרים״ הפרטי שלו.

לצאת מהגזענות  

לצאת מהחומריות  

לצאת מהיהירות

לצאת מהאנוכיות

רק יציאה מהמצרים הפרטי תבטיח לאדם את הכניסה ל״ארץ המובטחת״ שהיא הנמשל למצב של ״ואהבת לרעך כמוך״ !