אומנות החושים

אז מה המציאות האמיתית שלך?

חוש השמיעה

Published / by ליאור הקוסם

חוש השמיעה הממומש בעיקר על ידי האוזניים שלנו הוא חוש מתוחכם ביותר, אולי השני רק לחוש הראיה. החוש הזה מאפשר קליטת גירויים סביבתיים ובניית תמונה קולית של כביכול מה שנמצא מחוצה לי. אלא שבשונה מחוש הראיה העושה שימש באור, חוש השמיעה עושה שימוש בגלי קול, חוש השמיעה מסוגל לתת תמונת קולות מרחבית של העצמים במרחב וישנם בעלי חיים כדוגמת עטלפים העושים שימוש ביכולות סונאר המאפשרות להם ליצור תמונה כמעט מדוייקת של הסביבה ללא שימוש באור. טכנולוגיות דומות משמשות כיום עיוורים על ידי מיפוי סביבתי באמצעות גלי קול אשר יכולים ליצור תמונה סביבתית במוחו של העיוור.

שמיעהמכיוון שבני האדם כמו חלק מבעלי החיים פיתחו יכולות שפה ווקליות אז לחוש השמיעה חשיבות משמעותית בתקשורת בין בני האדם, בהקשבה ובמיומנות לדבר ולעשות שימוש בשפה.

ישנן עוצמות קול שאינן נקלטות בחוש השמיעה האנושי אך כן במערכות שמיעה של יצורים אחרים ולעומת זאת עוצמת קול שהינה בלתי נסבלת ומוגדרת על ידנו כרעש. חשיפה ממושכת לעוצמות כאלו יכוה להביא לפגיעה במערכות ולירידה ביכולת השמיעה.

ישנם מחקרים המראים כי קיים הבדל בשמיעה ובאופן השימוש בה על ידי המוח בין שתי האוזניים. קיימים גם הבדלי שמיעה בין אנשים שונים ויש כאלו המסוגלים לזהות תו ספציפי וניחנים בשמיעה מוסיקלית לעומת רובנו שאיננו מסוגלים לכך. יש גם כאלו החווים לקויות שמיעה מחרשות מוחלטת או מולדת ועד פגיעה כזו או אחרת במערכות השונות. ישנה ם יכולות לקליטת צלילים ללא מקור קול חיצוני כתוצאה מבעיות במערכת השמיעה או בעיות מוחיות או נפשיות המביאות לדמיון של שמיעת קולות כאלו או אחרים.